Сообщения

NƏCİB METALLAR

Изображение
Dənizlərin dibində batmış gəmilər var. Onların yelkənləri çoxdan çürüyüb, göyərtələri yosun və balıqqulaqları ilə örtülüb, dəmir hissələri isə pas atıb. Tunc toplar da şor dəniz suyundan qaralıb. Təkcə gəmi anbarlarında qalan qızıl pullar bu neçə illər ərzində korlanmayıb. Nəinki suda, hətta torpaqda da illərlə, əsrlərlə qalan qızıl korlanmırda, qaralmırda.  Səməd Vurğun doğru demişdir:  “Qızılı udsa da qara torpaqlar,  Yenə qiymətini özündə saxlar”.  Hələ lap qədim zamanlarda insanlar gümüşün və qızılın qəribə xüsusiyyətlərini müşahidə etmişlər. Bu metallar havada öz parıltısını itirmir, suda pas atmır, turşu və qələvilərin yeyici məhlullarında həll olmurlar. Davamlılıq və sabitlik həmişə nəciblik əlamətləri hesab edilib. Ona görə də qızıl və gümüşdən ötrü neçə-neçə müharibələr baş verib, cinayətlər törədilib.  Hələ 300 il bundan qabaq Cənubi Amerika filiz mədənlərində ispanlar qızılı yumağa mane olan ağır bir metalı acıqla kənara atırdılar. Onlar heç ağıllarına g

Milli tarix və mədəniyyət ocağı – Şəki

Изображение
Azərbaycan Gənclərinin Avropaya İnteqrasiyası Təşkilatı (AGAT) Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun 10-cu qrant müsabiqəsi çərviçəsində “Blogger-V-blogger; Azərbaycan tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı bilib-bilmədiklərimiz” adlı layihəyə əsasən, Şəkiyə səfərimiz oldu. Məqsəd bu tarixi diyarla bağlı məlumatları cəmiyyətin diqqətinə çatdırmaq, onları bu istiqamətdə maarifləndirməkdən ibarətdir. Şəki Azərbaycanın qədim tarix diyarıdır. Zəngin mədəniyyəti və tarixi ilə seçilən, əvvələr Nuxa kimi tanınan doğma Şəki, hazırda prezident səviyyəsində imzalanmış rəsmi sənədə əsasən, şəhər statusunu daşıyır. Şəki şəhəri respublikanın şimal-qərbində, Kiş çayının sol sahilində, Böyük Qafqaz sıra dağlarının ətəklərində, mərkəzi regionlardan uzaqda yerləşir.